นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ นายธีระเทพ เนาวบุตร เพียรคำ (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล) ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 22) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2567 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/DepartmentOfPhysicsKKU