ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. ครบรอบ 30 ปี

วันที่ 9  กันยายน  2566 เวลา 07.00-09.30 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) โอกาสนี้ คณบดีเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย