คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  13.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร  เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  รศ. ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ   สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์