คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “โฮมมั่นขวัญแก่น ผูกแขนนักศึกษาใหม่” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

วัน 12 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00-20.00 น. ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม  “โฮมมั่นขวัญแก่น ผูกแขนนักศึกษาใหม่” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีรุ่นน้องที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีกกว่า 5,000 คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา และได้ร่วมขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ซึ่งก่อนพิธีการจะเริ่มขึ้น ทุกคนได้ร่วมกัน “กินข้าวพาแลง”หรือการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นร่วมกันตามวิถีอีสาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/news/และภาพจาก กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียบเรียง/ สุขทวี คลังตระกูล