คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่  23  เมษายน 2567   เวลา 13.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   เป็นตัวแทนคณะ  มอบดอกไม้แก่  ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี  ณ ชั้น 2  กองบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี