นักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 5 ประเทศ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ “น้องใหม่ใต้ร่มจำปา” 2567

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้าทุนเรียนต่อสาขาวิชา High Energy, Cosmology and Astroparticle Physics ณ ประเทศอิตาลี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2024

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับรางวัล Student Travel Grant จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ISBI 2024

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Scholarship” ประจำปี 2025

Call for DUO-Sweden Fellowship 2024

Call for Scholarships at the California State University Northridge 2024-2025

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่…