นักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่…

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

นางสาวธันย์ชนก สมหนู ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!

คุณภัทรดา ผาเหลา สมาชิกทีม “ใครไม่ล่า เบลล่า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน University Can Do: To be a Creator

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประจำปี การศึกษา 2565 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คว้ารางวัลเหรียญเงิน YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2023

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567