ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลเหรียญเงิน จากการร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 17-21 เมษายน 2567 ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าทีมผู้พัฒนานวัตกรรม “BiTNet ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีและความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนจากภาพถ่ายอัลตราซาวน์” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ