ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566