กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ “น้องใหม่ใต้ร่มจำปา” 2567

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “พบน้องใหม่ใต้ร่มจำปา” ในรูปแบบการผจญภัยในเกมโซน กิจกรรม Music Zone ณ อาคาร Sc.08   โดยมี รศ. ดร.สมนึก วรวิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน กิจกรรมได้แบ่งน้องใหม่ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักกันทุกสาขา โดยมีรุ่นพี่คอยนำพาน้องๆร้องเพลงประจำคณะได้แก่ เพลงมนต์จำปา  วิทยาขอนแก่น  To Love Science  ใต้ร่มจำปา และบูม CUMULA เป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องคณะวิทยาศาสตร์ ให้น้องใหม่สามารถร้องเพลงประจำคณะได้  สร้างความอบอุ่น ประทับใจ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน