เตรียมพบกับ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 (TBO21) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 และได้รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 จาก ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา