นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20)

🌟🌟ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น🌟🌟

🥈เกียรติบัตรเทียบเท่าเหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่
– นายธีทัต ลิมปกรณ์ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
🥉เหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่
– นายธนธรณ์ สัตยาวิรุทธ์ (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
– นายอานนท์ อันทะรินทร์ (โรงเรียนวาปีปทุม)
🥉เกียรติบัตรเทียบเท่าเหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่
– นายศุกลวิชญ์ ปะโคทัง (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
⭐️ภายใต้การควบคุมทีมโดย⭐️
– ผศ. ดร.แพรวพรรณ กาศรุณ
– รศ. ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส
– ผศ. ดร.สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น