ทั่วไป

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

เริ่มแล้ว!! การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 36

คณะวิทยาศาสตร์ มข.ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (EdPEx)

พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจำลองการจับกันระหว่างโมเลกุล (Molecular Docking)

รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. สาขาชีววิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ TBO21

นักเรียนโครงการ วมว.-มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในกิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) รูปแบบออนไลน์

นางสาวธันย์ชนก สมหนู ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!