กิจกรรม “สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567  ณ  สวนแห่งการเรียนรู้  ด้านหลังอาคารวิทยาศาสตร์ Sc.05 มี  ผู้อาวุโส คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยมี  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    และเป็นตัวแทนกล่าวขอขมาและขอพรผู้อาวุโส  ต่อมา  ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  เป็นตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวให้พรแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมงานทุกท่าน  กิจกรรมได้มีพิธีทางศาสนา  อาทิ  พิธีไหว้พระขอขมาพระรัตนตรัย  พิธีสรงน้ำพระพุทธมงคลสารมุนี สรงน้ำพระพุทธรูปที่ทางสาขาวิชานำมาร่วมพิธี   สรงน้ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 4  พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  การถ่ายภาพหมู่ และการรับประทานอาหารร่วมกัน   บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง รับชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่