นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมี ดร.กำพล ฤทัยวณิช ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล และนักวิจัยของศูนย์นวัตกรรมฯ รวมทั้ง บุคลากรจากโรงงานฯ ให้การต้อนรับ โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดของโจทย์วิจัยที่ทางกลุ่มมิตรผลต้องการให้นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์นำมาต่อยอด เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าและหารือเพื่อขยายผลโครงการที่นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ทำร่วมกับกลุ่มมิตรผลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป