ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลตามรายชื่อดังนี้

รางวัลเหรียญทอง มี 2 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

รางวัลเหรียญเงิน มี 2 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
2. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลเหรียญทองแดง มี 3 รางวัล ได้แก่
1.  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
2.  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร
3.  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
  2. โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
  3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
  4. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
  5. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลดประกาศผลการแข่งขันได้ที่นี่