ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ISBI 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่เข้าร่วมแข่งขัน Industrial Day: Pitching Competition ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2567  และได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับเงินรางวัล $3,000 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย์ชั้นนำ  The 21st IEEE International Symposium on Biomedical Imaging ISBI 2024 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ