คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรม “ประดับช่อกาลพฤกษ์ที่ 60”

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “โครงการ“มอขอร่วมใจตุ้มโฮมฮับ นักศึกษาใหม่สู่ขวัญถิ่นมอดินแดง” หรือ “พิธีประดับช่อ”  โดยมี ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะผู้บริหาร นักศึกษา ร่วมในกิจกรรม กว่า 5,000 คน  ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก https://th.kku.ac.th/