ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

 📣 ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series” โดยผู้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine, จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่

🗓️ วันที่ 26 มีนาคม 2567  เวลา13:30-15:30 น.
📍ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการ ลงทะเบียน https://kku.world/g3qn0
หรือ แสกน QR CODE  ตามไฟล์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th-jp-asean-bridges.kku.ac.th/
ติดต่อ
คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 043 202 059
อีเมล wilung@kku.ac.th