บุคลากรประเภทวิชาการ เข้ารับรางวัลวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี 2565 ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 16.30-20.00 น. บุคลากรประเภทวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอน คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ในงาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย ซึ่งบุคลากรประเภทวิชาการ คณะ วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้แก่
ศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร(ติดภาระกิจต่างประเทศ)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร ได้แก่
ศ. ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช
ศ. ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
ศ. ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย(ติดภารกิจ)
ศ. ดร.ธวัช ช่างผัส
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ได้แก่ รศ. ดร.โสภณ บุญลือ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ได้แก่ รศ. ดร.วิยะดา หาญชนะ