อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้มีการสัมภาษณ์ รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ และนายยุทธนากร คณะพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA ประเด็น “ไทยเขย่าตลาดแสนล้าน!! เอ็นไอเอพาเปิดเรื่องราวน่าทึ่งของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจาก “แกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์” การปฏิวัติและการดิสรัปต์วงการพลังงานและสิ่งแวดล้อม”  ทางออนไลน์ และสัมภาษณ์สดในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106 ประเด็น “นักวิชาการ ม.ขอนแก่น สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ แปลงแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รับเทรนด์ตลาดสายรักษ์โลก นวัตกรรมต้นแบบรางวัลชนะเลิศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวทีนวัตกรรมแห่งชาติ 2566” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา