คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการสัญจร – UNIVERSUM.MENSCH.INTELLIGENZ (UMI) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการสัญจร UNIVERSUM.MENSCH.INTELLIGENZ (UMI) ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานสุดล้ำจากประเทศเยอรมนี ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งนิทรรศการ UMI ได้รับการออกแบบมาให้เยาวชนผู้เรียนภาษาเยอรมันได้ศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการสัญจร ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฎิกิริยาโต้ตอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

  • จักรวาล
  • ประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ
  • สมอง
  • สมัยที่มนุษย์ครองโลก
  • ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)

     โดยผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งภาพกราฟิกบรรยาย วิดีโอ เพลง รวมทั้งการรับชมภาพเสมือนจริงผ่านแว่นตา VR 360

     ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ UMI สามาเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม (วันอังคาร – วันอาทิตย์, เวลา 10:00 น. – 20:00 น. ) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว : สรายุทธ ขินหนองจอก (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)