เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยกิจกรรม วันอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ International Tastes of SCiKKU

วันที่ 11 ก.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมที่รวมนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติคณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “วันอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ International Tastes of SCiKKU” ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส มี อ. ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เป็นประธาน มี คณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชา นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการร่วมรังสรรค์และปรุงรสอาหารหลากวัฒนธรรมตามแบบฉบับของนานาประเทศ เช่นอาหารไทย อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสรสชาติของอาหารที่หลากหลาย เป็นการรวมตัวของนักศึกษาในแต่ละวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นกิจจกรรมที่ให้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วย