คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการบริจาคโลหิตของคณะ ฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  มีนักศึกษา บุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 143 คน ได้ยอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 40,000 ซีซี