Call For 2024-2025 Hubert H. Humphrey (HHH) North-South Fellowship Program

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 1-3 ราย เข้าแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนจากทั่วโลก ทุนนี้ เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน

วัตถุประสงค์และจุดเด่น

– ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต

– สร้างเครือข่ายคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

– เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครหลากหลาย

– เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรรุ่นใหม่โดยไม่อาศัยเพียงผลการเรียนเด่นในระดับปริญญาตรีและโท

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้จาก https://www.fulbrightthai.org/ และสมัคร Online ได้ที่ https://apply.iie.org/apply/?sr=278cdc20-69ef-4648-9af3-e2ac33472816