ขอแสดงความยินดีกับ นายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching รายการ E-SAN Thailand Coding & AI Academy สายอาชีพ Personal Health AI

คณะวิทยาศาสตร์  ขอร่วมแสดงความยินดีกับสาขาวิชาสถิติที่นายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ เป็นหนึ่งในสมาชิกทีม ความรุนแรงของโรคพาคินสัน ผ่านวิดีโอบันทึกการเดิน ซึ่งเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching รายการ E-SAN Thailand Coding & AI Academy สายอาชีพ Personal Health AI ซึ่งได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท  และเป็นผู้ทำคะแนนรวมสูงสุด ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปดูงานที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา