กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 26 ธันวาคม 2566  คณะวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566  ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567  ณ บริเวณ สนามหญ้าด้านหลังอาคาร SC.06  มี  ผู้บริหาร  คณาจารย์ ผู้อาวุโส  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 09.00 น.  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร   พิธีไหว้สักการะพระพุทธมงคลสาระมุนี  ณ  สวนแห่งการเรียนรู้ อาคาร Sc.05  ร่วมสักการะพระแก้วมรกต  ณ  ห้องประชุมวิทยวิภาส 2  ชั้น 2  อาคารวิทยวิภาส  ร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้าอาคารวิทยวิภาส  ต่อมาคณบดี  ได้ถวายดอกไม้มาลัยข้อพระกรแด่ พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  จากนั้นคณะ ฯ  ได้เดินทางไปสักการะ เจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และถวายปัจจัยไทยทาน  พระสงฆ์ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ บริเวณลานกระเบื้องด้านหลังอาคาร Sc.06

เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด   ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567 และกล่าวอวยพรปีใหม่ มี รศ.ดร.ไฉนพร  ด่านวิรุไทย  ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงาน   กิจกรรมต่อมาได้แก่  การแนะนำบุคลากรใหม่  การแข่งขันเกมส์บนเวที กิจกรรมการแข่งขันในภาคสนาม เพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ และกิจกรรมจับสลากรางวัลของขวัญปีใหม่  พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น