คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00-09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และมอบช่อดอกไม้แก่ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารรัตนพิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น