คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566  โอกาสนี้ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  มี รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล อธิการบดี หาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และ การกล่าวเปิดโครงการโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเสรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ คณบดี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

  1. รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท และคณะ (มีผู้แทน)ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม (60 Years Excellence Award For High Impact Innovation) ด้านเศรษฐกิจ ชื่อผลงาน “โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
  2. รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ และคณะ ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม (60 Years Excellence Award For High Impact Innovation) ด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน “นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและโซเดียม เพื่อความยั่งยืนทางด้านพลังงาน”
  3. ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติและคณะ ได้รับรางวัล นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (60 Years Outstanding Innovation Award) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชื่อผลงาน “แพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ”

ในงานดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกบูธนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม ต่างๆเช่น นิทรรศการการผลิตเส้นใยนาโนโลหะเงินและการประยุกต์ใช้   นิทรรศการผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และไซสีอิฐ  และนิทรรศการโรงงานต้นแบบไบโอพลาสติก  ด้วย