คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Swansea University และ บริษัท Enserv Power

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.เยาวพา  ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ อ. ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่  อ. ดร.อรภา แถมวัฒนะ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์  ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก  Swansea University ประเทศสหราชอาณาจักร นำโดย Prof. Serena Margadonna ตำแหน่ง Chair in Materials Engineering และ บริษัท Enserv Power นำโดย คุณธนชัช โพชนา ประธานกรรมการบริหาร Enserv Power  พร้อมคณะ ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส

ในการพบปะกันในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยหารือความร่วมมือที่คณะฯ และทางสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และสถานประกอบการ วางแผนความร่วมมือที่จะมีร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร (Staff Exchange) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (Student Exchange/Student internship) ความร่วมมือด้านวิจัย (Research Collaboration) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (Collaboration with industries) การสัมมนา/ประชุมสัมมนา (Webinars/ Symposiums) และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นต้น

ถัดมา Prof. Serena ได้นำเสนอเกียวกับ Swansea University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ก่อตั้งเมื่อปี 2463 ตั้งอยู่ในเมืองสวอนซี (Swansea) ประเทศเวลส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองใหญ่ท่ามกลางภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม Swansea University มีงานวิจัยระดับโลก และมีประวัติอันยาวนานในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมาย โดยเปิดสอนทั้งหมด 8 คณะ ได้แก่ College of Engineering, College Arts and Humanities, College of Human and Health Sciences, College of Science, Hillary Rodham Clinton School of Law, School of Management, Swansea University, Medical School และ The College, Swansea University และมหาวิทยาลัยนี้ยังได้รับการขนานนามเป็น Top 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ต่อมา คุณธนชัช โพชนา ประธานกรรมการบริหาร Enserv Power ได้นำเสนอเกี่ยวกับบริษัท เอ็นเซิฟ พาวเวอร์ จำกัด (Enserv Power Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมสำหรับมนุษย์ที่ยั่งยืน เช่นการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Enserv Miracle food หรือ EMF) ที่มีแนวคิดอาหารรักษ์โลก

และในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ KKUSP เพื่อเยี่ยมชมโรงงานด้วย