คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงาน Objective and Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อน 6 OKRs ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น