นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับรางวัล Student Travel Grant จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ISBI 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนิช หิรัญชวโรจน์  นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล (SIDS)  ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Student Travel Grant เป็นเงิน $800 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย์ the 21st IEEE International Symposium on Biomedical Imaging ISBI 2024  ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ