คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566  ณ ห้อง วิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมจำนวนกว่า 600 คน

โดยมี   ผศ.ดร. อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหาร  หัวหน้าสาขาวิชา  ประธานหลักสูตร  และคณาจารย์ผู้มาร่วมต้อนรับ  คณบดีกล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน และขอต้อนรับทุกคน ในนามตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคน จะไม่ได้รับเพียงกระดาษแผ่นเดียว  อยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ ทักษะต่างๆที่จะได้รับในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์  หลายๆคนอาจจะมองว่า เรียนคณะวิทยาศาสตร์น่าจะยากมาก อยากจะบอกนักศึกษาใหม่ทุกคนว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง การศึกษา การเรียนรู้ นอกจากที่เราจะต้องตั้งใจเรียนแล้ว การมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ จะสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ได้ทราบและทำความเข้าใจกับการเรียนของตนเองได้  อยากฝากถึงเรื่องของโอกาส โอกาสทางการเรียนและโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ บางครั้งเราอาจจะเหนื่อยจากการเรียนมาแล้ว อาจจะต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆบ้างในช่วงนี้ ดังนั้น ก็ขอให้ทุกคนคว้าโอกาสนั้นเอาไว้  ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน นับตั้งแต่วันนี้จนสำเร็จการศึกษา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีของพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยในหลวงรัชกาลที่ 4 เจ้าพ่อมอดินแดง ที่ปกป้องคุมครองพวกเรา และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ สมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ”

ต่อมา  คุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล  (กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited) นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำเครือข่ายของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  และ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร”  พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปยังสาขาวิชาของตนเองเพื่อรับการปฐมนิเทศในส่วนของสาขาวิชาต่อไป