คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี เพื่อให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศสืบไป