ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ COLLEGE OF COMPUTING ครบรอบ 2 ปี

วันที่ 15 ตุลาคม 2566  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  College of Computing ครบรอบ 2 ปี  โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารจากแต่ละคณะ หน่วยงาน ร่วมงาน โอกาสนี้  คณบดีเป็นตัวแทน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยวิภาส