ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

รศ. ชนกพร เผ่าศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 และได้รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น