คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าโครงการโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มข. อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมทีมงาน ในโอกาสเข้าพบ รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ มี ศ. ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น