ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ครบรอบ 55 ปี

วันที่ 13  กันยายน  2566 เวลา 07.00-08.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9  รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม  เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี ตัวแทนหน่วยงาน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ คณบดีเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี ณ บริเวณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น