คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร KKU OPEN HOUSE 2024 และจัดกิจกรรม SCIKKU OPEN HOUSE 2024

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในงาน “KKU Open house 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดกิจกรรม SCIKKU OPEN HOUSE 2024  ณ คณะวิทยาศาสตร์    มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  มี ดร.สุขุม เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  พร้อมด้วยบุคลากร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คณะครู นักเรียนผู้เข้าเยี่ยมงาน  กิจกรรมที่คณะ ฯ ยังได้นำน้อง ๆ นักเรียน เข้ายี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของตนเองด้วย