ข่าววิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ออกทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทาง NBT11 ทีวีอีสาน


นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี และ ดร.ชานนท์ ตลอดไธสง ผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ) ร่วมรายการ "เปลี่ยนโฉมประเทศไทย" ทาง NBT11 ทีวีอีสาน


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ติด TOP10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ข่าว "แกลบ" ซูเปอร์แบตฯ หนุนยานยนต์ไฟฟ้า-โดรน (กรุงเทพธุรกิจ)


ข่าวความร่วมมือกับต่างประเทศ (ข่าวสด)