ข่าวบุคลากร

PERVOKLASSNIY ATTACK

2 มิ.ย. 2566

PERVOKLASSNIY ATTACK


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์