ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


บุคลากรสายผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563