ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565