ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา ที่ได้รับรางวัล ผลงาน พสวท.รุ่นใหม่ ประจำปี 2562


นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานได้รับเชิญจาก National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องวัสดุนาโนเพื่อแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน


บุคลากรสายผู้สอนรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มข. ประจำปี 2561


คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ สมดี


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภฺิธรรมศพ คุณแม่กิ้ว พัฒนจักร