ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้สัมภาษณ์พิเศษโครงการ DIPROM Playground for decarbonization technology ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้สัมภาษณ์พิเศษโครงการ DIPROM Playground for decarbonization technology ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วม  AI ROBOTICS FOR ALL EXPO2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วม AI ROBOTICS FOR ALL EXPO2022


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลเงินทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลเงินทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลการศึกษา สำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย  ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษา สำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2564


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ที่ได้รับรางวัล  IUCr Young Scientist Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล IUCr Young Scientist Award