ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11"


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอสหกิจนานาชาติ “Presentation for International CWIE KKU”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอสหกิจนานาชาติ “Presentation for International CWIE KKU”


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 รอบชิงชนะเลิศ


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับทุนและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NSC) ครั้งที่ 25

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับทุนและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NSC) ครั้งที่ 25


นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มข. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงาน (commentator) เวทีนานาชาติ

นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มข. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงาน (commentator) เวทีนานาชาติ