ข่าวสำหรับนักศึกษา

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์  มข.   ประจำปีการศึกษา 2561         (คลิปวิดีโอ)

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 (คลิปวิดีโอ)


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (คลิปวิดีโอ)

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (คลิปวิดีโอ)


เปิดใจฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  “ดูแลทุกระดับประทับใจ”

เปิดใจฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ดูแลทุกระดับประทับใจ”


เราลูกวิทยา..วิทยาขอนแก่น (คลิปวิดีโอ)

เราลูกวิทยา..วิทยาขอนแก่น (คลิปวิดีโอ)


สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  จัดสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรปีการศึกษา 60 พร้อมวางแผนต่อปี 61

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรปีการศึกษา 60 พร้อมวางแผนต่อปี 61