ข่าวสำหรับนักศึกษา

เราลูกวิทยา..วิทยาขอนแก่น (คลิป)

เราลูกวิทยา..วิทยาขอนแก่น (คลิป)


สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  จัดสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรปีการศึกษา 60 พร้อมวางแผนต่อปี 61

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรปีการศึกษา 60 พร้อมวางแผนต่อปี 61


นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทีม E-la) ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่

นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทีม E-la) ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่


นักศึกษา มข. คว้ารางวัลจาก STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA รับรางวัลต่อยอดผลงานทีมละ 25,000 บาท

นักศึกษา มข. คว้ารางวัลจาก STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA รับรางวัลต่อยอดผลงานทีมละ 25,000 บาท


นักศึกษาคว้ารางวัล  Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018

นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018