ข่าวสำหรับนักศึกษา

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2563

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2563


นักศึกษาเวียดนามศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (YOUTUBE)

นักศึกษาเวียดนามศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (YOUTUBE)


“เอิ้นน้อง...สู่ขวัญ โฮมกันวิทยา”

“เอิ้นน้อง...สู่ขวัญ โฮมกันวิทยา”


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2563 YRSS2020 (Young Rising Stars of Science Award 2020)

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2563 YRSS2020 (Young Rising Stars of Science Award 2020)