ข่าวสำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับทุน TED Fund  ในระดับ Ideation Incentive Program

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับทุน TED Fund ในระดับ Ideation Incentive Program


นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็น 1 ใน 6 ทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็น 1 ใน 6 ทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน "แนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ" (International Young Startup Contest 2022)


บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์นำผลงานวัตกรรมด้านพลังงาน เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์นำผลงานวัตกรรมด้านพลังงาน เข้าร่วมโครงการ "AngelFund Thailand 2022 "


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ APEC Youth In Charge

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ APEC Youth In Charge


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564