ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาชาวพม่าบอกรัก KKU...ได้รับการสนับสนุนที่สะดวกสบายหลายอย่าง (YouTube)

นักศึกษาชาวพม่าบอกรัก KKU...ได้รับการสนับสนุนที่สะดวกสบายหลายอย่าง (YouTube)


นักศึกษาจาก สปป.ลาว เผยแรงจูงใจให้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มข. (YouTube)

นักศึกษาจาก สปป.ลาว เผยแรงจูงใจให้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มข. (YouTube)


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562


นศ.คณะวิทย์ฯ มข. นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

นศ.คณะวิทย์ฯ มข. นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563


บ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาสถิติ

บ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาสถิติ