ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 หรือ NCTIM 2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 หรือ NCTIM 2021


ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน


นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คว้ารางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  Prime Minister’s Digital Awards 2020

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คว้ารางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Prime Minister’s Digital Awards 2020


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ในงาน“วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ในงาน“วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”


คณะวิทย์ มข. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ที่เสียชีวิต ทั้ง 3 ราย

คณะวิทย์ มข. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ที่เสียชีวิต ทั้ง 3 ราย