ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มข. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงาน (commentator) เวทีนานาชาติ

นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มข. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงาน (commentator) เวทีนานาชาติ


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา  มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่คว้ารางวัล Young Thai Science Ambassador รับทุนการศึกษาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่คว้ารางวัล Young Thai Science Ambassador รับทุนการศึกษาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิจัยระดับ ป.ตรี Young Rising Stars of Science Award 2022

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิจัยระดับ ป.ตรี Young Rising Stars of Science Award 2022