ข่าวนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้า 1 เหรียญทองแดง 3 รางวัลประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Physics Olympiad)


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์