ข่าวนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ( TChO17)


ทีมฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ขอนแก่น คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 1 รางวัลประกาศเกียรติคุณ และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TMO18)


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18