ข่าวนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์สอวน. มข. ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์