ข่าวนักเรียน

แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน จากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข ได้รับทนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาเคมี คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14