รศ.ดร. รจนา บุระคำ ได้รับรางวัล “FIA Award for Younger Researchers 2019”


โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมัครด่วน รับ 150 คนเท่านั้น !


ลูกจำปาคว้าราวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562


พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการฯค่ายที่ 1 ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ก.จ.ม. สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒