ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเพ้นโคมไฟกระทงบก เพื่อใช้ประดับงานประเพณีลอยกระทง มข. ประจำปี 2564


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ประเภท fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566


ทีม U2T ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้กำลังใจนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. ที่เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 18 (TAO18)