ศูนย์ สอวน. มข. สาขาคณิตศาสตร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยน เรื่องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน


นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานได้รับเชิญจาก National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องวัสดุนาโนเพื่อแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบ 33 ปี