คณะวิทย์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงาน “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565


อธิการบดี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการ Angel Fund


คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “ของดีสิบหม่อง" งานนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร์” รวมพล 10 ตำบล แสดงพลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่นผ่านเวทีแข่งขันและการออกบู๊ธสินค้ากว่า 20 ประเภท


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน"วันมหิดล"