คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทีมวิจัย บริษัทแก่นขวัญ จำกัด (โรงงานในเครือไทยเบฟ) ในโอกาสหารือความร่วมมือในด้านการวิจัยและนวัตกรรม


คณะวิทย์ มข. รับฟังนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566