ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ NESP Innovation Award 2021


คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


แสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ทุนพสวท.) ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน DPSTcon2021


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2564


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ KKU Active Recruitment 2021