คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข.


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ในโอกาสเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2564


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี)


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพร และสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564