คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6)


วิดีโอแนะนำการใช้ห้องบันทึกวิดีโอการสอนแบบบรรยาย ที่อาคารวิทยวิภาสและอาคาร SC.08 (YouTube)


นักศึกษาชาวพม่าบอกรัก KKU...ได้รับการสนับสนุนที่สะดวกสบายหลายอย่าง (YouTube)


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


นักศึกษาจาก สปป.ลาว เผยแรงจูงใจให้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มข. (YouTube)