มข. ร่วมจัดเสวนาจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562


ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563