ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2561


สาขาคอมพิวเตอร์จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL


คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561


สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ ปี2561