ประกาศรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563


หลุมดำและปริศนาดำมืดใจกลางทางช้างเผือก (Black holes and the Milky Way's darkest secret)


“STEM KKU" กิจกรรมทางวิชาการนอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองด้าน STEM ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การออกแบบวัสดุนาโนเพื่อนวัตกรรมทางด้านชีวการแพทย์ (Desinging Nanomaterials for Biomedical Innovations)”


นักศึกษา ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ มข. ค้นพบแมลงช้างกรามโตชนิดใหม่ของโลก ชื่อ “แมลงช้างกรามโตสยาม”