ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี 62


โครงการ วมว.-มข. จัดการสอบคัดเลือก รอบ ๒ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมค่ายดูดาวท้องฟ้ายามราตรีให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)


เพิ่มทักษะการสื่อสารทางวิทย์าศาสตร์แก่นักเรียน ด้วยโครงการ School Lab Thailand ประจำปี2563