ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข.


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ในโอกาสเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2564


มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบใหม่ (๓๐ ธ.ค. ๖๓)


คณะวิทย์ฯ มข. ร่วมนำเสนอโครงการ Khon Kaen Smart Living Lab (KKLL) กับรองนายกรัฐมนตรี


ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการ KKU Science Run