ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณบดีคณะสหวิทยาการ มข. เข้าแสดงความยืนดีกับคณบดี


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรหมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคารโลก หรือ World bank


ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมแสดงความยินดีแก่คณบดี


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี