ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจจากงานวิจัย โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M)


คณะวิทย์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2561


พิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ SC.๐๙


คณะวิทย์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย


ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ SC. ๐๙