ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2561


คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561


สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ ปี2561


ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจจากงานวิจัย โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M)


คณะวิทย์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2561