ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563


“STEM KKU" กิจกรรมทางวิชาการนอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองด้าน STEM ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


นำเสนอผลงานนักศึกษาวิทย์สุดล้ำ ผ่านรายการ“เ(ก)รียนไหนดี”


งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563


คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์