ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในเมียนมาร์ เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน


กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28