ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทีมวิจัย บริษัทแก่นขวัญ จำกัด (โรงงานในเครือไทยเบฟ) ในโอกาสหารือความร่วมมือในด้านการวิจัยและนวัตกรรม


คณะวิทย์ มข. รับฟังนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566


นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก


คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 59 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น