ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

โครงการ วมว.-มข. จัดการสอบคัดเลือก รอบ ๒ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


คณะวิทย์ มข. ลงนาม บันทึกความร่วมมือระหว่าง สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ 18 หน่วยงานและสถานประกอบการ


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพร และสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563