ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

มข. ร่วมจัดเสวนาจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย


ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563