ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข.


คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสพิธีอัญเชิญพระพุทธโรจนปัญญาประดิษฐาน ณ ศาลาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20