ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

บริษัท สฤก จำกัดและหน่วยงานเครือข่าย เข้าประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวางแผนการดำเนินงาน โครงการ “โคตรกะเพรา” และร่วมบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข.


คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสพิธีอัญเชิญพระพุทธโรจนปัญญาประดิษฐาน ณ ศาลาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14