ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2562


คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​คณะ ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์