ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทย์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ KKU Active Recruitment 2021


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Mini Production house จากอธิการบดี


ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มข. ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #ขอนแก่นพร้อม


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศหลักสูตร Digital Literacy ของโครงการ U2T มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน