ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ก.จ.ม. สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


Job Fair 2019

1 ต.ค. 2562

Job Fair 2019


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.


งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มข. ครอบรอบ 51 ปี