ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงาน “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565


อธิการบดี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการ Angel Fund


คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “ของดีสิบหม่อง" งานนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร์” รวมพล 10 ตำบล แสดงพลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่นผ่านเวทีแข่งขันและการออกบู๊ธสินค้ากว่า 20 ประเภท


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน"วันมหิดล"


งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565