ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

วิดีโอแนะนำการใช้ห้องบันทึกวิดีโอการสอนแบบบรรยาย ที่อาคารวิทยวิภาสและอาคาร SC.08 (YouTube)


คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ (YouTube)


“มะลิ2” สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุชาวขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี


ศ. ดร.กลุธิดา ท้วมสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดี