ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบ 33 ปี


คณะวิทย์ มข. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 4 ปี แห่งการมรณภาพและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบ 40 ปี


รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day”