ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาชีววิทยา ที่คว้ารางวัล Young Thai Science Ambassador รับทุนการศึกษาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิจัยระดับ ป.ตรี Young Rising Stars of Science Award 2022


นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้สัมภาษณ์พิเศษโครงการ DIPROM Playground for decarbonization technology ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ