ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2563 YRSS2020 (Young Rising Stars of Science Award 2020)


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ (นักศึกษาทุนโครงการ พสวท.) ที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ


นศ.คว้ารางวัลที่ 3 บนเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 22 (NSC2020)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศสถิติ ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (NSC2020)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย