ข่าวนักศึกษา

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2563


นักศึกษาเวียดนามศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (YOUTUBE)


“เอิ้นน้อง...สู่ขวัญ โฮมกันวิทยา”


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2563 YRSS2020 (Young Rising Stars of Science Award 2020)