ข่าวนักศึกษา

นศ.คณะวิทย์ฯ มข. นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563


บ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาสถิติ


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2563 ณ สถาบันเดซี สหพันธ์รัฐเยอรมนี


ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันสอบ 12-14 พย. 62 สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติเลื่อนสอบ


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561