ข่าวนักศึกษา

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 (คลิปวิดีโอ)


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (คลิปวิดีโอ)


เปิดใจฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ดูแลทุกระดับประทับใจ”


นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย


เราลูกวิทยา..วิทยาขอนแก่น (คลิปวิดีโอ)