ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 หรือ NCTIM 2021


ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน


นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คว้ารางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Prime Minister’s Digital Awards 2020


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ในงาน“วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563”


คณะวิทย์ มข. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ที่เสียชีวิต ทั้ง 3 ราย