ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

Famelab Thailand 2020 การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5


งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 22


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562


พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการห้องปฎิบัติการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย