ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562


คณะวิทย์ มข. จัดงาน แถลงข่าวสัปดาห์วิทย์ฯ 62


คณะวิทย์ มข.จัดสัมมนาหัวข้อ "สหกิจศึกษาคืออะไร จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา"


เปิดหลักสูตร Smart City ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และการจัดตั้ง Khon Kaen Smart Living Lab มหาวิทยาลัยขอนแก่น