ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561


ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


คณะวิทยาศาตร์ ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr. H.P. Shivaraju และ Asst. Prof. Dr. Kumar M. Ravi พร้อมนักศึกษาจากประเทศอินเดีย


การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 The Fifth Meeting and Sharing for Science Graduate Students (5th MSSGS)


คลิปวิดีโอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ