ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

สาขาคอมพิวเตอร์จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL


นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี รุ่น 6 ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการอบรมมาตรฐานสากลเชิงปฎิบัติการ ISO ประจำปี 2561


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


พิธีต้อนรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก