ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

IN-RIE และ RNN มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนาโนเทคและโตโยต้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก


คณะวิทย์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Diana S. Aga จาก University at Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา


ส่งเสริมรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ปีที่ 4 ครั้งที่ 1