ข่าวสำหรับนักเรียน

แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน จากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน จากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP


นักเรียนโครงการ วมว. มข รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “ 8th SCiUS Forum”

นักเรียนโครงการ วมว. มข รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “ 8th SCiUS Forum”


คลิปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาควิชาเคมี บริการวิชาการแก่นักเรียน  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาควิชาเคมี บริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด