ข่าวสำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาชีววิทยา


ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข.  สาขาชีววิทยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการ วมว. - มข. (ระยะที่3)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - มข. (ระยะที่3)


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ( TChO17)

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ( TChO17)