ข่าวสำหรับนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้า 1 เหรียญทองแดง 3 รางวัลประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Physics Olympiad)

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้า 1 เหรียญทองแดง 3 รางวัลประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Physics Olympiad)


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์  ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์