ข่าวสำหรับนักเรียน

ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


นักเรียนศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น คว้าเหรียญจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17

นักเรียนศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น คว้าเหรียญจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17