ข่าวสำหรับนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.


ศูนย์ สอวน. มข. สาขาคณิตศาสตร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ศูนย์ สอวน. มข. สาขาคณิตศาสตร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


นักเรียนโครงกการ วมว.-มข. รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงาน  9th SCiUS Forum

นักเรียนโครงกการ วมว.-มข. รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงาน 9th SCiUS Forum


นักเรียน ศูนย์ สอวน. มข.  คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

นักเรียน ศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร