ข่าวสำหรับบุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ KKU DIgital Academy & Contest

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ KKU DIgital Academy & Contest


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะวิทยาศาสตร์  มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ  กนกเมธากุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์