ข่าวสำหรับบุคลากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ  Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6)

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6)


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  ที่ผ่านเข้ารอบ Final Competition FameLab Thailand 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ผ่านเข้ารอบ Final Competition FameLab Thailand 2020


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563