ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัล “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัล “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564


คณะวิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับติด Top 2% จากการจัดอันดับนักวิจัยทั่วโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับติด Top 2% จากการจัดอันดับนักวิจัยทั่วโลก