ข่าวสำหรับบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์  ในโอกาสได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ ในโอกาสได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561


คุณวิรพันธ์  รามจาตุ  ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี

คุณวิรพันธ์ รามจาตุ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 50 ปี


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) พูดถึงความประทับใจและมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย