ข่าวสำหรับบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับคัดเลือก Pre-Talent Mobllity

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับคัดเลือก Pre-Talent Mobllity


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566