ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร. สุปรีดิ์  พินิจสุนทร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ FameLab Talking Science Winnerและรางวัล Research Award  จากการเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab Thailand 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ FameLab Talking Science Winnerและรางวัล Research Award จากการเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab Thailand 2020


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ประจำปี 63

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 63


 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2563