ข่าวสำหรับบุคลากร

บุคลากรสายผู้สอนรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  มข. ประจำปี 2561

บุคลากรสายผู้สอนรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มข. ประจำปี 2561


คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  สมดี

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ สมดี


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภฺิธรรมศพ คุณแม่กิ้ว พัฒนจักร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภฺิธรรมศพ คุณแม่กิ้ว พัฒนจักร


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)