ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


บุคลากรประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์  มข.  คว้าทุนสนับสนุนการวิจัย    ตามโครงการวิจัยสถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2565

บุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565


ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แซ่จึง" ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี พ.ศ. 2564"