ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา ที่ได้รับรางวัล ผลงาน พสวท.รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา ที่ได้รับรางวัล ผลงาน พสวท.รุ่นใหม่ ประจำปี 2562


นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานได้รับเชิญจาก  National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องวัสดุนาโนเพื่อแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานได้รับเชิญจาก National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่องวัสดุนาโนเพื่อแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน


บุคลากรสายผู้สอนรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  มข. ประจำปี 2561

บุคลากรสายผู้สอนรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มข. ประจำปี 2561


คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  สมดี

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ สมดี


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภฺิธรรมศพ คุณแม่กิ้ว พัฒนจักร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภฺิธรรมศพ คุณแม่กิ้ว พัฒนจักร