ข่าวสำหรับบุคลากร

ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2562

ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


รศ. ดร. วิภู กุตะนันท์ ร่วมบันทึกเทปสารคดีพิเศษ เรื่อง “เธอ เขา เรา ใคร”  จะออกอากาศทาง ThaiPBS  เดือนมิถุนายน ที่จะถึง

รศ. ดร. วิภู กุตะนันท์ ร่วมบันทึกเทปสารคดีพิเศษ เรื่อง “เธอ เขา เรา ใคร” จะออกอากาศทาง ThaiPBS เดือนมิถุนายน ที่จะถึง


 ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน  ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอน ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น