ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือ มข.- อิสราเอล


พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 (6สาขา)


พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่าย 2 ปีการศึกษา 2564