ทุนและกิจกรรม สำหรับบุคลากร

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (TOP 300)

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

Erasmus+ : Mobile 23 Scholarship For KKU Staff and Students Exchange Mobility at University of Porto, Portugal (ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น)

 Call for application! KKU INBOUND / OUTBOUND VISITING SCHOLAR 2024

Call for Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Academic Manuscript Writing Workshop

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Franco-Thai Scholarship Program 2024

โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567